Midden-Holland • De Regionale Energie Strategie (RES) verbindt PvdA en GroenLinks. Tijdens onze eerste gezamenlijke ledenbijeenkomst werd de RES beoordeeld. Conclusie: de verhouding zonnepanelen / windmolens is in de toekomstige duurzame energieopwekking onvoldoende in balans. Dit zal leiden tot ongewenste hoge kosten.

 

Verhouding zon/wind

Om de energietransitie betaalbaar te maken, is energie van zon én wind nodig. De RES die nu in de vijf gemeenten van Midden-Holland wordt besproken, zet echter uitsluitend in op zonne-energie. Windenergie is voorlopig reserve. Dit terwijl veel deskundigen juist pleiten voor een evenwichtige (50/50) verdeling tussen zon en wind. Zo concluderen de netbeheerders Stedin en Liander in hun analyse van de RES: “Hoe groter het aandeel wind, des te haalbaarder en betaalbaarder deze zal zijn.”

Dit komt doordat een betere verdeling van zon en wind zorgt voor een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. Zonne-energie levert relatief weinig op in de winter, maar juist relatief veel in de zomer. Bij wind energie is dit omgekeerd. Daarnaast waait het ook eens vaker dan dat de zon schijnt. Zowel ’s nachts als overdag kan het waaien, terwijl zonne-energie alleen overdag opgewekt kan worden. Een gelijkere verdeling van zon en wind zorgt dus voor een betere gemiddelde energieopwekking en is daarom efficiënter. Bovendien zouden de windmolens langs de A12, A20 en N11 dicht bij elkaar staan wat ook weer efficiëntievoordelen heeft. Efficiënt gebruikmaken van het elektriciteitsnet is zo belangrijk omdat dit goedkoper is. De verhouding zon/wind moet daarom meer in balans.

 

Vermogen incl

 

Politieke blokkades

In onze regio werpen diverse partijen helaas blokkades op voor energieopwekking uit wind. Zij accepteren alleen grootschalige inzet op zon. Met als gevolg dat in het Groene Hart honderden hectare (landbouw)grond gebruikt moeten gaan worden voor zonnevelden. Bovendien zal de eenzijdige inzet op zonne-energie leiden tot onnodig hoge kosten om het energienet hiervoor aan te passen: de burger betaalt straks deze rekening. Energiearmoede ligt hiermee op de loer. Met andere woorden: ’s winters in de kou zitten en de lampen uit. Niet omdat je wilt besparen maar omdat je de energierekening niet meer kunt betalen.

PvdA en GroenLinks vinden dat de toepassing van windenergie niet moet worden uitgesloten. Wij bepleiten een stevig onderzoek naar de mogelijkheden voor windmolens langs de A12, A20 en N11 met aandacht voor voldoende afstand tot woningen, behoud van natuurwaarden en maatschappelijk draagvlak.

 

RES verbindt PvdA en GroenLinks regionaal

Het is uniek dat de lokale afdelingen van twee partijen verspreid over vijf gemeenten al ruim een half jaar intensief samenwerken. Onlangs organiseerden wij een gezamenlijke digitale ledenbijeenkomst waarin de waarde van deze unieke samenwerking meer dan tot zijn recht kwam.

“De ontwrichting van het klimaat vraagt dat we onze krachten bundelen en vaart maken met de opwek van groene, duurzame energie”, meent Annemiek Mul van GroenLinks Gouda. Haar Goudse collega van de PvdA José van Eijkelenburg vult aan: “Juist het onderwerp, ‘energietransitie’ leent zich uitstekend om samen te werken in een breed regionaal verband. We hebben elkaar hard nodig.” De samenwerking binnen de RES regio bevalt GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk tot nu toe ook goed, vertelt fractievoorzitter Merel van Dijk. “Het levert veel op bij deze urgente en belangrijke invulling van de RES-opdracht binnen onze regio.”

Ook de bestaande PvdA/GroenLinks fracties zijn tevreden. De roodgroene fractievoorzitter Johan Helmer uit Zuidplas omarmt deze regionale samenwerking. “De regionale opgave wint nu eenmaal aan kracht als op het politieke vlak regionaal wordt samengewerkt.” Fractievoorzitter Halvard Jan Hettema van PvdA/GroenLinks Waddinxveen is ook erg enthousiast over de regionale samenwerking. “Dit levert een waardevolle bijdrage aan de discussie over een groenere toekomst.”

Namens de regionale PvdA en GroenLinks afdelingen van Midden-Holland, Sandro Kovacic (PvdA Krimpenerwaard), Annemiek Mul (GroenLinks Gouda), Johan Helmer (PvdA/GroenLinks Zuidplas), Halvard Jan Hettema (PvdA/GroenLinks Waddinxveen), Jan Bouwens (PvdA Bodegraven-Reeuwijk), Merel van Dijk-Baak (GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk), José van Eijkelenburg (PvdA Gouda).

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter