Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 8 november, Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen heeft de Progressieve samenwerking van de PvdA/GroenLinks Zuidplas voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.haar kandidatenlijst vastgesteld. Wij kiezen voor een in alle opzichten diverse en vernieuwende kandidatenlijst, waarop de ervaren kandidaten niet ontbreken. Graag stellen wij U de top 10 van onze kandidatenlijst aan U voor.

 PvdA-GroenLinks-2021-11-_V202290 nr max

1. Denise Leliënhof. Zij is bekwaam, heeft brede interesse en sterk verbindende eigenschappen, heeft een financiële en organisatorische achtergrond en is een frisse en enthousiaste nieuwkomer, die lokaal zeer betrokken is. Denise liep zich de afgelopen jaren als fractie-adviseur en lid van de Programmacommissies Samenleving en  Verbonden Partijen al warm voor het raadswerk.

2. Martin Damen. Ervaren lokale politicus, die de afgelopen raadsperiode als raadslid heeft deelgenomen aan de gemeenteraad. Een man met een kritische kijk op de gang van zaken rond de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de gemeentelijke praktijk en met een luisterend oor voor de inwoners. Hij neemt deel aan de gemeentelijke auditcommissie en is m.i.v. september jl. tevens fractievoorzitter.

3. Sepideh Pouwels-Nahrvar. Zittend raadslid, gedreven en sterk gemotiveerd zet zij zich met brede interesse en een groen sociaalliberaal tintje in voor de inwoners van Zuidplas met extra aandacht voor jongeren en kinderarmoede. Met haar GGZ achtergrond gaat haar interesses vooral uit naar de zorg en de steun aan kwetsbare groepen.

4. Jacques Bovens. Een betrokken en ervaren raadslid, die de afgelopen raadsperiode als raadslid in de gemeenteraad functioneerde. Jacques is een verbinder en door zijn achtergrond zeer deskundig in het sociaal domein.

5. Anneke De Waal. Een warm en betrokken persoonlijkheid. Heeft als ZZP’er waardevolle gemeentelijk organisatorische ervaring en is goed ingevoerd in het (politieke) netwerk. Heeft een brede expertise op het vlak van het lokaal bestuur in het algemeen en het sociaal domein in het bijzonder.

6. Danny Rombouts. Als voorzitter van het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken Zuidplas en Waddinxveen nauw is betrokken bij het wel en wee kent in Zuidplas en zich zeer gemotiveerd inzet voor diversiteit en inclusiviteit. Zowel onderwijs als voorzieningen voor gehandicapten en chronisch zieken in bijvoorbeeld het (leerlingen)vervoer zijn daarbij belangrijke punten van aandacht

 7. Aad Stuivenberg. Die zich op tal van vlakken als gedreven sociaaldemocraat en steun en toeverlaat inzet, zowel als bestuurder van de Wereldwinkel in Nieuwerkerk als de vereniging Eigen Huis. Aad heeft zich de afgelopen jaren sterk als fractie-adviseur geprofileerd en was lid van de  Programmacommissie Ruimte, die vanwege de gemeenteraad is ingesteld.

8. Rinus van Ruitenburg. Als politieman in hart en nieren nauw betrokken bij de (verkeers)veiligheid in onze dorpen. Een echt gedreven pragmaticus met een sociaaldemocratische no-nonsense mentaliteit.

9. Naomi den Hollander. Een jonge verfrissende nieuwkomer met passie voor de samenleving en wens voor een inclusief en duurzaam Zuidplas. Zij zal in de komende tijd zich vooral als schakel tussen jong en oud willen optreden en binnen de fractie vooral ook de jeugd van Zuidplas op de politieke agenda plaatsen.  Zij is als actief lid van Jongerenraad Zuidplas een aanstormend talent. 

10. Frans Peelen. Frans is van veel markten thuis, deze van oorsprong econoom en planoloog heeft als kerncompetenties oog voor complexe projecten en financiën en heeft ervaring in de commissie ruimte. Frans is als bestuurslid van de locale PvdA-afdeling een sociaaldemocraat in hart en ziel, is bestuurslid van de fietsersbond Zuidplas en heeft daarnaast een grote passie voor muziek.

Wij zijn trots op onze lijst; met drie vrouwen in de top vijf, een brede leeftijdsverdeling,  een gevarieerde expertise en  culturele achtergronden.  Met een goede mix van ervaring en diversiteit presenteren wij de meest progressief en diverse kandidatenlijst van de Zuidplas. Een lijst en een mix van meer dan 10 enthousiaste kandidaten die zich zullen inzetten om verschillen tussen mensen te overbruggen en de saamhorigheid in onze dorpen te versterken!

Groen, duurzaam, plezierig wonen, werken, leren en leven in Zuidplas zijn onze doelen onder het motto van SOLIDARITEIT. Samen met de inwoners gaan wij een bijdrage leveren aan een meer verzorgd, groen, duurzaam en socialer Zuidplas waarin respectvol en inclusieve samenleving voorop staat.

De gehele kandidatenlijst vindt U hier: Kandidatenlijst PvdA GroenLinks gemeenteraadsverkiezing 2022

Ons verkiezingsprogramma vindt U hier: Defninitief-Verkiezingsprogramma-PvdA-GroenLinks-Zuidplas-2022-2026

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter