U kent het verhaal vast wel,

Op oudejaarsavond zwerft een meisje op haar blote voeten door de straat, haar schoenen is ze kwijtgeraakt. Terwijl anderen gezellig thuis in de warmte van het haardvuur zitten. Moet het meisje buiten zwavelstokjes zien te verkopen…

 Dat de tijden veranderen weten we allemaal wel, maar hoe groot is het verschil in armoede en beleving ervan nu echt? 

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier nog steeds armoede en steeds meer mensen worden door armoede getroffen. Anno nu is veel ‘stille’ armoede in ons land: het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten. Het sociale vangnet in Nederland wordt steeds kleiner. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op maatschappelijk werk, ouderenzorg, sociale uitkeringen, jeugdzorg, studiefinanciering, ondersteuning van kerken enz. Door de voortdurende bezuinigingen worden deze voorzieningen steeds minder toegankelijk.

Het moeilijkste voor mensen zijn de vooroordelen waar ze mee te maken krijgen en het taboe dat rond armoede hangt. De confrontatie daarmee is elke keer opnieuw pijnlijk. Los van het financiële aspect, heeft leven in armoede ook op persoonlijk vlak vaak verregaande gevolgen. Meer dan een half miljoen Nederlandse huishoudens leven in armoede en maar liefst 1 op de 5 mensen heeft betalingsproblemen. Mensen leven onder de lage-inkomensgrens en beschikken bijvoorbeeld niet over basis-benodigdheden, (gezond) voedsel, huisvesting, kleding of toegang tot gezondheidszorg.

En de gevolgen liegen er niet om: armoede en schulden kunnen leiden tot stress, verminderde gezondheid, opvoedproblemen, uitsluiting en soms zelf het missen van een dak boven het hoofd. Kinderen die opgroeien in armoede lopen vaak een achterstand op. U kunt zich er misschien iets bij voorstellen dat wanneer u vanaf vroege leeftijd niet mee kan doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of zelfs voor toegang tot het internet, dat er geen sprake van gelijkwaardigheid of gelijke kansen is. Deze achterstanden zijn nauwelijks in te lopen en Iedere situatie die zich zo voordoet is er een teveel. Wij gaan ons inzetten om armoede zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden.

Helpt u mee? Mail of bel ons gerust!

Sep

 Sepideh PouwelsSep-Nahrvar (s.pouwels@zuidplas.nl)

 

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Door pvdaglzp