Er wordt veel gesproken over jongeren en ouderen, waarbij het onder andere gaat over het tekort aan woningen. Dit tekort zou volgens bepaalde opiniemakers te wijten zijn aan de ouderen.

Er zijn natuurlijk meer terreinen waarbij de jongeren, maar ook ouderen in de kou staan. Denk maar aan de wachtlijsten en de moeilijke toegang in de zorg, maar ook aan de uitkeringen. De Rijksoverheid heeft veel taken overgeheveld naar gemeenten en daarbij minder geld ter beschikking gesteld.

Ook  de gemeente Zuidplas heeft de afgelopen jaren minder geld gekregen dan dat men nodig had voor deze extra taken.  Recent is er door de gemeente Zuidplas gekeken waar er bezuinigd zou kunnen worden om deze taken toch nog goed uit te kunnen voeren.

Naast alle taken die overgeheveld zijn, zijn er veel taken, zeker ook landelijk, uitgehold in de afgelopen 10 á 12 jaar. Hier hebben veel partijen aan meegewerkt. Dus ook onze partijen. Dit valt niet goed te praten, maar dit kan wel een halt worden toegeroepen. Gelukkig wordt dit vanuit de gemeente inmiddels onderkent. Resultaten zijn echter  nog niet of nauwelijks te bespeuren.

De huisvestingsproblematiek is een van de grote knelpunten in iedere gemeente. Er moet zowel voor de jongeren, maar ook voor de ouderen huisvesting komen in de eigen gemeente. Dit is een belangrijke opgave voor de nieuwe gemeenteraad.

In de laatste tien jaar zijn er maar heel weinig seniorenwoningen gebouwd. Voor jongeren zijn er helemaal geen woningen bijgebouwd.

De toegankelijkheid van de zorg voor jongeren en ouderen is een ander knelpunt in onze gemeente. Laten we hierbij niet wegkijken, maar de handschoen oppakken. Waar nodig zullen wij in de komende raadsperiode, net zoals in de afgelopen raadsperiode deze zaken op de agenda laten plaatsen en er de aandacht op vestigen.

Wij blijven ons inzetten voor al onze inwoners in Zuidplas.

aad en jacques

 Jacques Bovens (j.bovens@zuidplas.nl) en Aad Stuivenberg (a.stuivenberg@zuidplas.nl)

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter