Op 19 januari as. bespreekt de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas de kadernota Energieopgave RES 1.0. 
De RES, Regionale Energie Strategie, die voor de regio Midden-Holland aan zal geven hoe en waar de regionale opgave voor de opwekking van hernieuwbare energie voor de middellange termijn (tot 2030) zal worden gerealiseerd, zal 21 juni 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Min of meer tegelijkertijd zal ook de Transitie Visie Warmte, ten behoeve van keuzes rond de toekomstige omschakeling van aardgas naar alternatieve bronnen voor verwarming (van het aardgas af) aan de raad worden voorgelegd. In politieke zin betekent dit kleur bekennen over de wijze waarop en route waarlangs de gemeente Zuidplas de energietransitie zal laten verlopen. 
 adobestock-energietransitie-gas-wind-zon
 
De fractie van de PvdA/GroenLinks ziet het als haar verantwoordelijkheid de keuze die zij hierin maakt tijdig en beargumenteerd te delen met de inwoners en bedrijven in de gemeente. Zij hoopt hiermee vooral ook het maatschappelijk debat aan te zwengelen of te voeden. Daarom brengt deze fractie nu haar opinie uit via het artikel, Opinie RES en TVW PvdA-GroenLinks-Zuidplas, dat integraal ingaat op de achtergronden en de keuzes die hierop moeten volgen. 
Graag nodigen wij U uit om na het lezen van het artikel ook de 10 vragen van onze enquete te beantwoorden. U vindt deze enquete op: https://www.survio.com/survey/d/B8O9Q9A4L7P7K9I5
 
Bij voorbaat dank,
J. (Johan) Helmer
Fractievoorzitter
 
 
What do you want to do ?

New mail

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter