Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Bezoek aan ZieZoZuidplas

In gesprek met Mattanja van Oudenaarden, ouderenadviseur bij ZieZoZuidplas

ZiezoZuidplasMattanja van Oudenaarden, ouderenadviseur ZieZoZuidplas, kon ons nu te woord staan na de PR campagne vanwege de nieuwe naamgeving van haar organisatie.

Ons gespreksdoel is  haar te vragen wat zij voor werk doet, werk voor en met ouderen, wat zij ziet dat daarin verbeterd kan worden,  wat zij in haar werk van de gemeente Zuidplas nodig heeft.

Ook in Zuidplas wonen veel senioren.  Mensen durven niet te veranderen als ze niet zeker zijn of ze het zelf ook kunnen omdat er allerlei obstakels zijn. Voor hen is Ziezo bedoeld. Een informatiepunt waar je over  je onderwerp meer informatie kunt krijgen, onafhankelijk advies krijgt of breder op gedachten  wordt gebracht. Je wordt er tenslotte voor het eerst bij bepaald dat je veel minder kunt. Dat is akelig omdat je zo afhankelijk wordt.  Ziezo regelt hulp en ondersteuning voor ouderen en mantelzorgers. ZieZoZuidplas luistert, geeft informatie en gelegenheid tot ontmoeten en het delen van ervaringen.

De ouderenadviseur is onafhankelijk en denkt vernieuwend. Zij zoekt vooral een passende oplossing met de oudere(55+) inwoner.

Wat verwacht ZieZoZuidplas van de gemeente Zuidplas? 

Helder kader, duidelijke sturing op het transitieproces.  Dat is een proces van overgang, hoe kom je van zoals het nu is naar hoe we het in Zuidplas met elkaar willen gaan regelen.  Dat proces is sturen en faciliteren, organisaties op hun taken die afgesproken zijn volgen en aanspreken. Vertrouwen hebben in alle organisaties dat zij hun werk naar behoren doen, met hen daarover in gesprek zijn.

Dus een heldere rolopvatting van de gemeente, kaders van de gemeenteraad die door de wethouder uitgevoerd worden met hulp van zijn ambtenaren, een heldere rol voor instellingen.  Daarin kan aan helderheid en slagkracht gewonnen worden.

De uitvoering van de plannen ligt dan bij instellingen en voor ZieZoZuidplas bij de Mantelzorg – ondersteuning  en  de Ouderenadviseur.

Als je nu naar de dorpskernen en buurtschappen kijkt wat zijn jouw, Mattanja, gedachten over wat je dan in de kernen van Zuidplas voor de 55+er nodig hebt? Wat hoor je daarover?

Mattanja ziet dan voor zich dat er in elke dorpskern op een bestaand punt, zichtbaar aanwezig, een deur open staat waar iedere burger uit die kern kan komen.  Dat is ongeacht geloofsachtergrond, maar vanuit een duidelijk respect voor ieder mens en voor wat hij gelooft.

In de algemene ruimte, die kan in een zorginstelling voor senioren, de bibliotheek of buurthuis enz. zijn, een plek maken.  In die algemene ruimte kunnen inwoners dan alles vragen en regelen op het gebied van zorg en welzijn van mensen van 0 tot100+.

Het is een combinatie voor participatie, jeugdwerk, senioren ouderenadviseur en sociaal raadsman.  Voor het wijkteam of de wijkteams kan dit dan een prima uitvalsbasis zijn.

Tweede wat Mattanja adviseert is voor dat je begint, dat je als gemeentebestuur  een goed overgangsplan maakt. Hoe ziet het er nu uit, hoe komt het er straks uit te zien? Wie doet wanneer wat. Wat kost dat. Eerst plan en kosten en daarna kijken wat daarvan overblijft als je het handig organiseert en zo de kosten drukt.

Uit de vernieuwingen in haar vakgebied is bekend dat meer activiteiten overdag voor ouderen organiseren, de depressie tegen gaat. Een depressie die dan vaak op de loer ligt.  Dagactiviteiten in de zorginstellingen  kunnen voor ieder toegankelijk zijn als ieder zich er welkom voelt. Daar is wel apart aandacht voor nodig omdat het ook bekend is dat ouderen elkaar goed weg kunnen pesten. Een overigens normaal groepsverschijnsel, maar zeer hardnekkig. De vrijwilligers van de Zonnebloem kunnen een goede rol spelen bij deze activiteit.

Wat zijn nu echt effectieve interventies of werkwijzen? Werkwijzen die ook werken als het gaat over je eenzaamheid voelen na het verlies van je partner, over zingeving aan je bestaan geven? Dan gaat het erover dat je er voor anderen kunt zijn, wederzijds. Dat je gewaardeerd wordt in wat je wel kunt, hier komt de modekreet: Eigen Kracht.  Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en ouderenbonden kunnen hier een positieve rol in spelen. Daarnaast noemt Mattanja factor 5. Daar zijn we verder nog niet op doorgegaan.

Geertien Pols

 

Category: Nieuws