Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

ZORG OVER DE ZORG EN TOCH KANSEN PAKKEN ?!

samenBron: Hart van Holland – 12 maart 2014

Zuidplas – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben Geertien Pols (GroenLinks) en Joke van Gelderen (PvdA)  diverse maatschappelijke organisaties en instellingen in de Gemeente Zuidplas bezocht. Tijdens deze bezoeken probeerden zij meer inzicht te krijgen in de behoeften en zorgen van de organisaties en de inwoners. Aanstaande vrijdag organiseren de partijen een debat over de toekomst van de zorg in Zuidplas.

De politici hebben de zorgcentra in de verschillende kernen bezocht, maar ook organisaties zoals Jeugdwerk, De Zonnebloem, Wijkteam Dorrestein, Stichting Zuidplas Helpt, ANBO Zuidplas en de Adviesraad Zuidplas. Deze organisaties hebben hun plannen voor de toekomst ontvouwd , maar vooral ook hun zorgen en twijfels geuit over de nieuwe wetgeving en de voorbereiding op de uitvoering in Zuidplas. De partijen voelen zich niet meegenomen in de beleidsveranderingen.

Er zijn nog veel onduidelijkheden en de instellingen zijn voorzichtig afwachtend in hun beleid.

Er ligt al beleid klaar bij instellingen, maar men wil duidelijkheid en richting van de gemeente.   “Vooral bij de ouderenbonden proeven we veel scepsis ten aanzien van de komende veranderingen. Ouderen zijn ongerust over de gevolgen voor hun toekomst. Hun kinderen zijn bezorgd over hoe het verder moet. Kunnen zij wel de bijdrage leveren die kennelijk verwacht wordt?”

In Moordrecht sluit zorgcentrum Moerdregt. Een groot verlies. De aanleunwoningen blijven bestaan, maar raken de aanleunfunctie kwijt. De uitdaging is om een goede oplossing te vinden voor alle ouderen in Moordrecht.

Bij de zorgcentra in de andere dorpskernen zijn ontwikkelingen genoemd die goed inspelen op de nieuwe wetgeving. “Zij staan open voor samenwerking met andere organisaties, willen iets betekenen voor de dorpskern en gaan in overleg met de gemeente over de nieuwe ontwikkelingen.” 

 “Vrijwilligersorganisaties  voelen zich niet serieus genomen door de gemeente. Zij hebben veel kennis van zaken op terreinen waar de gemeente nu mee bezig is (bv. formulierenbrigade)en zij voelen zich gepasseerd omdat er geen gebruik gemaakt wordt van hun kennis.”  De patiëntenverenigingen zien dat bijvoorbeeld ook bij de pilot wijkteam Dorrestein. “Momenteel zijn er twee personen per dag in het wijkteam werkzaam  en gemiddeld hebben zij twee klanten per week. Er zijn tot nu toe twee contacten gelegd voor vrijwilligerswerk terwijl er veel vrijwilligers klaar stonden. Het fenomeen wijkteam bestaat al in veel gemeenten.  Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van die kennis?”

 

Natuurlijk hebben Van Gelderen en Pols  ook positieve ontwikkelingen gezien:

Vrijwilligersorganisaties nemen veel initiatieven vooruitlopend op beleidsveranderingen. Zo start de ANBO met telefooncirkels waardoor een kring van mensen elkaar dagelijks kort spreekt. In Moordrecht willen vrijwilligersorganisaties meer samenwerken.

Ook ten aanzien van de jeugdzorg en participatie van arbeidsgehandicapten gaan er veranderingen komen. Jeugdzorg zal worden ondergebracht in regio Midden Holland. Het wijkteam zal een rol krijgen in de samenwerking met Jeugdzorg en JeugdGGZ.

“Promen is een organisatie gericht op leren en trainen van mensen met een beperking. Momenteel werken de meeste cliënten in sociale werkplaatsen, maar zeventig procent van hen moet in regulier werk worden geplaatst. Een grote uitdaging.” Promen verwacht dat zij de mensen voldoende vaardigheden aan kunnen leren.

“De gemeente is de regisseur , maar we moeten gebruik maken van de bestaande mogelijkheden en kennis, rust creëren door duidelijkheid. Niet alleen bezorgd zijn maar kansen pakken”, concluderen Van Gelderen en Pols. “We hebben vier kernen  en een buurtschap en iedere kern mag zijn eigen identiteit hebben. Het is belangrijk dat wij de burgers erbij betrekken.”

PvdA/Groen Links  organiseert een debat over seniorenzorg, jeugdzorg en participatie. De betrokken instellingen en organisaties zijn uitgenodigd en alle geïnteresseerde inwoners zijn welkom om mee te praten. Jacques Bovens, fractieondersteuner  van de PvdA, zal het debat leiden

Het debat vindt plaats op vrijdag 14 maart in de Batavier, Batavierlaan 4, Nieuwerkerk aan den IJssel. Aanvang 20.00 uur.

Voor meer informatie: www.pvdagroendlinkszuidplas.nl

 

Category: Nieuws