Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Uw mening gevraagd: Het opzetten van Sociale Teams in Zuidplas

zuidplasVanaf volgend jaar krijgen gemeenten nieuwe taken op het terrein van jeugd, zorg en werk. Dat komt door nieuwe wetgeving in het sociaal domein: de Wet op de Jeugdhulp, de nieuwe Wmo en de Participatiewet.  De kijk op het sociaal domein is veranderd. De verzorgingsstaat maakt plaats voor een participerende samenleving, waarin inwoners op basis van eigen kracht en hun netwerk zelfredzaam en verantwoordelijk zijn. 

In de regionale kadernota Gebundelde Krachten is afgesproken dat gemeenten gaan werken met sociale teams. In de gemeente Zuidplas wordt al flink geoefend met zo’n team. In een van de dorpen van de gemeente is het sociaal wijkteam Dorrestein gestart. Inwoners dichtbij huis ondersteunen, waarbij de eigen kracht van mensen voorop staat.

Reacties gevraagd op ‘Position paper Sociale teams Zuidplas’

De gemeente heeft mede op basis van de opgedane ervaring nu een ‘position paper’ opgesteld waarin het opzetten van sociale teams in heel Zuidplas wordt beschreven. De gemeente Zuidplas wil graag uw mening over deze startnotitie. Uw opmerkingen geven ons de mogelijkheid om op een goede wijze invulling te gaan geven aan sociale teams. Aanbieders, cliëntenorganisaties, vrijwilligers(organisaties), adviesraad, inwoners enzovoort worden dan ook van harte uitgenodigd om te reageren.

Wij stellen uw reactie zeer op prijs. De sluitingsdatum voor het indienen van reacties is vrijdag 11 april 2014.

U kunt de position paper vinden op de website van de gemeente

Kijk voor de position paper op www.zuidplas.nl

Reageren? Graag!

U kunt uw reactie sturen per e-mail naar r.hoogeveen@zuidplas.nl of per post naar Gemeente Zuidplas, ter attentie van de afdeling MO (secretariaat), Postbus 100, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel.

Meer informatie over Decentralisaties?

www.zuidplas.nl/decentralisaties

Category: Nieuws