Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Bezoek aan Beth – San in Moerkapelle

Beth-SanOp woensdag 29 januari jl. hebben Joke van Gelderen & Geertien Pols een bezoek gebracht aan Beth – San in Moerkappele.

Joke van Gelderen & Geertien Pols  zijn te gast op Beth – San bij locatiemanager Jan-Dirk Meijering. Een plezierig bezoek in een gastvrij huis dat nu 2 jaar in dit mooie gebouw huist.  Bij binnenkomst zien we direct een sfeerhoekje dat winters ingericht is met voorwerpen die wij ook  nog herkennen uit onze jeugd. Voorwerpen waar de bewoners goede herinneringen aan hebben.

De filosofie van de organisatie uitgedragen door de leiding  en die wij ervaren is  Openheid, Gastvrijheid en Respect voor Identiteit.  De droom is tweeledig, behoud van eigen identiteit en  dienstbaar zijn aan de samenleving van Moerkapelle. Respect voor identiteit is tweezijdig, je eigen identiteit en de identiteit van de ander verdienen respect. Zo hebben Joke en Geertien dat ter plekke ook ervaren.

In huis  verblijven veel mensen uit Moerkapelle en een aantal uit Zevenhuizen. In de goede samenwerking met De Zevenster in  Zevenhuizen wordt overleg gevoerd met mensen die juist vanwege de identiteit in het ene of andere huis willen wonen en verzorgd worden. De filosofie stopt niet bij de deur. Ook voor Moerkapelle zal Beth – San veel kunnen betekenen in thuiszorg, de dagopvang waardoor mensen langer in hun eigen huis en omgeving kunnen blijven wonen.   Wanneer de gemeente Zuidplas een ouderen adviseur in wil zetten is goede afstemming en samenwerking met hem of haar wenselijk. Spreekruimte is eenvoudig te organiseren.

 Beth – San doet mee in de scootmobielpool, rolstoelpool en de fysioruimte is open voor mensen van binnen en buiten het huis. Beth – San is een gemengd bedrijf.

Er is een besloten, verpleeghuisafdeling,  46 plaatsen, mooi ingericht. De beslotenheid  wordt vormgegeven  door prachtige groene plantendecors, waardoor  de bewoners er in rust kunnen rondlopen.

In de open afdeling  wonen echtparen en alleenstaanden  met (vaktaal) ZZP 2 tot 6. Er zijn verschillende activiteiten voor bewoners.

 De komende veranderingen zullen op termijn naar andere vormen van wonen en zorg gaan. Dat zijn boeiende ontwikkelingen. De ruime appartementen zijn ook apart verhuurbaar met verschillende diensten.  In de toekomst zou je woon- en leefgemeenschappen van ouderen kunnen krijgen die elkaar kunnen helpen, ondersteund  door  een dagopvang voor in- en externe ouderen.

Beth-San en Zevenster zien graag een ouderenadviseur van de gemeente voor de beide dorpen die in elk huis spreekuur heeft voor inwonende en zelfstandig wonende ouderen.  Er is meer ruimte voor vernieuwing als je durft te zoeken en te proberen. Beth – San wil daar vooral in mee- denken en werken.

Category: Nieuws