Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder (Een nieuw dorp in een vernieuwend landschap)

Na vele malen te zijn uitgesteld was daar dan ineens het masterplan voor het Middengebied.

afbeelding-bij-bericht-ontwikkeling-vijfde-dorp_1

De voorgestelde plannen zoals die nu voor ons liggen zijn gebaseerd op het BID zoals dit is geaccordeerd door de raad. U weet, dat wij een aantal jaren geleden, tegen dit plan gestemd hebben omdat wij het bouwen aan de dorpen en het behoud van de groene polder een betere optie vonden, en nog steeds vinden. Desalniettemin er ligt een plan met het bouwen van een groot aantal woningen, dringend noodzakelijk voor jongeren en ouderen. Er gaat voor 30% sociale (huur)woningbouw komen en daarnaast nog voor ongeveer 20% betaalbare koop. Dat zijn aspecten die voor ons belangrijk zijn. Wat verder opvalt is dat er in de mobiliteit voor fietsen, openbaar vervoer en auto’s veel geïnvesteerd gaat worden.

 Wat we op zich vreemd vinden is dat het nieuwe dorpshart uiteindelijk decentraal in het dorp komt te liggen. Bovendien is nog onduidelijk wat we gaan zien van de groene binnen-dorpse elementen en hoe de aanmerkelijk versmalde groene schakel van de Eendragtspolder met de Hollandse IJssel wordt uitgewerkt. 

Het college stelt voor om het geheel in eigen regie te gaan uitvoeren, daar zitten wel wat financiële risico’s bij. Als fractie zijn we ons nu aan het beraden over een groot aantal aspecten, zoals de klimaatadaptieve en waterveilige inrichting van deze nieuwe bebouwde omgeving. Wij nodigen U daarbij uit om met ons mee te denken en eventuele suggesties of opmerkingen per mail (j.helmer@zuidplas.nl of m.damen@zuidplas.nl) onder onze aandacht te brengen.

Tijdens het openbare deel van de gemeenteraad van 21 april a.s. zal het Masterplan in de raad worden besproken. U kunt deze beraadslagingen via de online stream op de website van de gemeente Zuidplas (www.zuidplas.nl) volgen. Ter uwer informatie zijn onder dit bericht de links naar het Masterplan en het pamflet opgenomen.

 

Masterplan:  https://bit.ly/3t9Dya6

Pamflet Middengebied:  https://bit.ly/3d7XOmK

Category: In de Media