Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Online bijeenkomst over duurzame energie ambitie van onze regio

Op 1 oktober biedt de regio Midden-Holland haar concept RES aan het Nationaal Programma Energiestrategie aan. Doel van het Nationaal programma is bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot door besparen en het vergroenen van de energievoorziening. Alle gemeenten hebben zich hieraan gecommitteerd. Gegroepeerd in 30 energieregio’s zullen ze een regionale energiestrategie (RES) opstellen, die op 1 juli 2021 gereed zal zijn. 

uitnodiging RES

Op zaterdagmiddag 5 september a.s. vanaf 14.15 uur organiseert GroenLinks voor de regio Midden-Holland een online-regiobijeenkomst over de concept RES Midden-Holland. De bijeenkomst is bedoeld voor leden, politici, sympathisanten uit de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk. Graag bespreken wij met deelnemers uit alle vijf de betrokken gemeenten de duurzame ambitie van onze regio en de plannen om deze te realiseren. Wat vinden we van het ambitieniveau? Hoe kunnen we dat maximaliseren? Wat kunnen we samen doen om elke gemeenteraad zo groen mogelijk te laten besluiten? 

De resultaten van de bijeenkomst kunnen de regionale politici benutten voor het overleg dat zij in september in de gemeenteraden zullen voeren. Een ieders inbreng is welkom en doet ertoe. Dus ben je expert of leek, donkergroen of juist minder radicaal: je bent van harte welkom!

De bijeenkomst start om 14.15 uur. Let op: de videochat “Jitsi” werkt alleen goed met de browsers Chrome en Firefox.

Wil je ter voorbereiding stukken inzien, dan kan je vanaf woensdagmiddag 2 september deze ophalen op de website van de gemeente Gouda via deze link! Voor deelname kan je voor vrijdag 4 september je aanmelden bij mw. A. Mul (annemiek.mul@gouda.nl), waarna je de link voor de videochat en de vergaderstukken ontvangt.

J. (Johan) Helmer

Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Zuidplas

 

 
 
 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Category: In de Media