Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

PvdA/GroenLinks beraadt zich op “achtergehouden rapport”

Naar aanleiding van de publicatie van GouweIJsselnieuws over het “achtergehouden rapport” woningbehoefte van Questan, van zaterdag 6 januari 2018.

PvdA/GroenLinks heeft met grote verbazing kennis genomen van de informatienota over het rapport over woningbehoefte van Questan. Hierin wordt de gemeente afgeraden meer dan 2150 nieuwe koopwoningen te bouwen. Het rapport is een dag na de raadsbehandeling over de grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder naar de gemeenteraad gestuurd. Deze informatie was toen al twee weken beschikbaar. De fractie beraadt zich nog over de te nemen stappen en wil snel in overleg met andere fracties over de vraag hoe dit moeten worden uitgezocht en geagendeerd. 

Schermafbeelding 2017-12-16 om 11.02.21

 

Fractievoorzitter Johan Helmer vindt dat de gemeenteraad hierover voorafgaand aan het raadsdebat geïnformeerd had moeten worden. “Het was er. Het is zeer relevant. Dus we hadden het moeten hebben”. “De maximaal 2150 koopwoningen tot 2030, staan in geen verhouding tot de bouw van totaal 9000 woningen waartoe de meerderheid van de raad op 19 december heeft besloten”. De fractie van PvdA/GroenLinks heeft tegen dit plan gestemd en wilde de ambitie beperken tot het eerder door de provincie geaccepteerde startpakket van 7000 woningen. “Met deze informatie kun je zelfs bij dat aantal vraagtekens zetten”.

Bijzonder is dat fractiegenoot Pieter Beeldman tijdens dat debat op 19 december nog gevraagd heeft om zorgvuldigheid en om niet dezelfde avond tot besluitvorming over te gaan. Dat werd resoluut afgewezen omdat alles wel duidelijk was. “Het is klip en klaar dat  het college toen al wist dat dit rapport de dag na de raadsbehandeling aan de raad gestuurd zou worden”.

In het rapport van Questan wordt ook gewaarschuwd dat realisatie van een te groot aantal woningen tot problemen kan leiden bij de verkoop van bestaande woningen; “langere verkooptijden en prijsdemping”. Ofwel, bij een grotere ambitie wordt gebouwd voor leegstand in de dorpen.

Voor Helmer is dit opnieuw een bewijs dat de besluitvorming over deze grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder er onverantwoord snel doorheen gedrukt is. “Dat gaat niet alleen om het risico van het instorten van de lokale woningmarkt. Het kostbare open en groene middengebied wordt volgebouwd. Het gebied is slecht met OV en auto te ontsluiten en het plan heeft een negatief saldo van 64 miljoen euro. Daardoor neemt de schuld van de gemeente alleen maar toe. Het is dan ook te hopen dat de provincie het bid van 9000 woningen resoluut naar de prullenmand verwijst”.

Category: In de Media