Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Vier redenen om woningbouwopgave Zuidplas te beperken (video)

Bij de gemeenteraad van 19 december heeft PvdA/GroenLinks aangegeven dat het vanuit vier invalshoeken slecht is voor Zuidplas om een te grote woningbouwopgave te realiseren (meer dan 7000) . In de onderstaande video wordt dat door Johan Helmer toegelicht. 

De vier redenen

beeld ontwikkeling zuidplaspolder 4c1

Woningbehoefte

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant woningbehoefte

De eigen woningbehoefte van Zuidplas voor de komende decennia bedraagt veel minder dan  het eerder afgesproken pakket van 7000 (tussen de 2000 en 4000 voor de komende 20 jaar). Een bovenregionale vraag ligt niet voor de hand, omdat de provincie Zuid-Holland kiest voor bouwen in de stedelijke gebieden en (nog) niet in de open polder. Er is dus geen probleem als Zuidplas bovenop de eigen behoefte niet meer dan enkele duizenden woningen bouwt. 

Omgeving

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant omgeving

Bouwen in het open gebied van de Zuidplaspolder (vijfde dorp) heeft veel nadelen. Voor het huidige voorstel van het college zijn nog heel veel aspecten niet onderzocht. Wel is duidelijk dat een goede bereikbaarheid slecht te realiseren is. Daarnaast  is het een grote aanslag op de hoeveelheid open akkers en weiden, inclusief de daar aanwezige natuur. De kwalitatieve uitgangspunten die het college aangeeft lijken mooi. Echter uit antwoorden op onze vragen blijkt dat deze uitgangspunten boterzacht zijn en er geen dekking voor is. Ze lijken vooral bedoeld om dit plan er nu doorheen te halen en de kans is groot dat deze straks als niet betaalbaar ter zijde worden geschoven.

Financieel

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant geld

De grote bouwopgave die het college wil,  lijkt financieel positief. Dit is echter op basis van zeer globale ramingen en met weglaten van belangrijke grote kostenposten (zoals bijvoorbeeld 300 miljoen euro voor de natuurontwikkeling in het plan). Ook is er geen risicoanalyse gemaakt. Wat ons betreft stappen we niet opnieuw in de valkuil van het doen van grote investeringen, waarbij we uiteindelijk achterblijven met schulden, omdat het toch wat tegenzat. 

Samenwerking

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant samenwerking

De situatie is anders dan tien jaar geleden. Toen wilden Rijk, provincie en Rotterdam grote woningbouw in de Zuidplaspolder. Nu hoeft grote woningbouw in Zuidplas voor hen niet meer. Hun motto is eerst bouwen in de stedelijke gebieden en proberen de open groene ruimte te ontzien. Dat lijkt ons ook. Het college wil echter wel snel en veel bouwen, omdat ze bang is dat Zuidplas anders een restpost wordt van Rotterdam en de Provincie. Dit is gebaseerd op angst en wantrouwen, en kan er toe leiden dat Zuidplas straks alleen verantwoordelijk is voor de uitbreiding. Daarmee trekt Zuidplas de risico’s van grote investeringen in voorzieningen, bereikbaarheid en groen naar zich toe. Wat ons betreft gaat Zuidplas de samenwerking aan met Provincie en Rotterdam gericht op het verminderen van eventuele nadelen die minder woningbouw heeft voor Zuidplas. 

Video “vier reden om niet meer dan 7000 woningen te willen bouwen”

Hieronder de toelichting Johan Helmer, die niet bij de raad aanwezig kon zijn.

 

Category: In de Media