Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Een dorp is nog geen dorp als er dorp op staat

In gesprek met inwoners van Zevenhuizen over het vijfde dorp

Vandaag, zaterdag 25 november, peilde de PvdA/GroenLinks de meningen in Zevenhuizen over de toekomstige ontwikkeling van een vijfde dorp midden tussen onze 4-dorpen gemeenschap. 
Er bleek redelijk veel animo om over deze ontwikkeling met ons van gedachten te wisselen. Over het algemeen gaven de aangesproken inwoners te kennen wat op te zien tegen de bouw een een omvangrijk vijfde dorp.

IMG_2131

Dit overigens los van het feit dat de bouw aan de bestaande kernen een goede ontwikkeling is. 
Vrijwel een ieder wees op het tekort aan betaalbare woningen voor starters en ouderen. Naast de bovenregionale bouwintenties vindt men dat dergelijke woningen in een hoger tempo en met een groter aandeel in de lopende en toekomstige bouwplannen zou moeten worden ingepast. “Mijn zoon of dochter kanhier geen woning krijgen!”, was een veel gehoorde hartekreet. Ook werd gevraagd of er naar alternatieven van een vijfde dorp is gekeken en waarom dat geen oplossing zou kunnen bieden? Men maakt zich zorgen over de toekomstige vitaliteit van de bestaande dorpen zodra er een omvangrijk vijfde dorp met een regionaal georiënteerd winkelcentrum ontstaat. Regelmatig vroeg men ons waarop het aantal van 17.000 woningen is gebaseerd en of het nu een dorp of een gewone grote nieuwbouwwijk met eigen voorzieningen gaat worden. Ook viel bij sommigen, onder het mom “we houden het toch niet tegen”, de gelatenheid op. 

Uiteindelijk bleek 80% van de geïnterviewden geen voorstander van een vijfde dorp en vermeldde de voorkeur van bouwen aan de bestaande dorpen.

Johan Helmer

Category: In de Media