Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Op bezoek bij De Zonnebloem Moordrecht

 

pvdazonnebloem

Op bezoek bij Marianne Buitendijk in Moordrecht, bestuurslid van De Zonnebloem in Moordrecht.

Marianne Buitendijk is sinds 6 jaar voorzitter van de afdeling Moordrecht.  Samen met de overige bestuursleden en de vrijwilligers organiseert zij het werk in deze afdeling die bestaat uit 35 vrijwilligers.

Vrijwilligers gaan bij mensen op bezoek die niet vaak uit huis komen omdat ze niet zo mobiel meer zijn. De afdeling organiseert 5 of 6 keer per jaar een feestelijke activiteit voor bezoekers en de gasten, zo heten de mensen die bezocht worden.

Het is mooi werk, je leert elkaar goed kennen en trekt er samen op uit of hebt samen een prettige middag.  Als je vrijwilliger wordt dan zijn er cursussen om je wegwijs te maken in de activiteiten van De Zonnebloem en het bezoekwerk.

Joke van Gelderen en Geertien Pols zijn namens Partij van de Arbeid & Groenlinks Zuidplas op bezoek bij De Zonnebloem. Zij willen graag weten wat het werk van de Zonnebloem vrijwilligers betekent, hoe het straks eruit zal zien als de zorg  een taak van de gemeente Zuidplas wordt. De ervaringen nu van De Zonnebloem kunnen daarbij heel waardevol zijn . De Zonnebloem zoekt daarom voor de uitbreiding van de medewerkers ook vrijwilligers die de huidige ploeg willen versterken. 

De betekenis van dit werk voor mensen die aan huis gebonden zijn is eenvoudig: het is fijn als je af en toe bezoek krijgt van iemand die iets leuks met je gaat doen.

Van vrijwilligers verwacht zij dat ze interesse in mensen hebben, dat zij betrouwbaar zijn voor de mensen die zij bezoeken. De Zonnebloem geeft je een cursus vooraf  waardoor je je goed voor kunt bereiden hierop. Het is van belang dat je interesse in mensen hebt. Maar ook dat je bij degene die je bezoekt past zodat je het samen leuk hebt.

Het is denkbaar dat op basis van de participatiewet mensen gevraagd wordt een tegenprestatie  te leveren dat zij bij de Zonnebloem vrijwilligerswerk kunnen doen.

Als je een maatschappelijke stage loopt kun je dat ook bij de Zonnebloem doen.

De Zonnebloem in Moordrecht zou graag een ruimte hebben waar zij met elkaar activiteiten kunnen organiseren en vergadering en training kunnen houden.

Een hele grote wens is ook aanvulling van het bestuur zodat het in de toekomst op hun taak berekend blijft.

We wensen de Zonnebloem succes met het werven van vrijwilligers die mensen willen bezoeken. Die met de mensen die ze opzoeken wat gaan ondernemen waar beiden plezier aan beleven. We wensen de gasten toe dat zij leuke bezoekers krijgen die met hen een ommetje maken en van het mooie Moordrecht genieten.

De Zonnebloem heeft ook afdelingen in Nieuwerkerk ad IJssel en Zevenhuizen.

Joke en Geertien

PvdA en GroenLinks wensen u een Sociaal & Duurzaam Nieuwjaar!

Graag doen we dit persoonlijk op onze nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 18 januari.

U bent van harte uitgenodigd.

We presenteren dan ook ons gezamenlijk verkiezingsprogramma

Kom kennismaken, handen schudden en meepraten over de toekomst van de gemeente Zuidplas.

Zaterdag 18 januari vanaf 16.00 in DE BATAVIER

Batavierlaan 4 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Wij kijken naar u uit.

Lijsttrekkers bekend

De gezamenlijke Algemene Ledenvergadering van de PvdA en GroenLinks heeft dinsdagavond 10 december jl. de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 19 maart 2014 vastgesteld.

Beide partijen gaan met één kandidatenlijst en één programma het progressieve geluid laten horen tijdens de komende verkiezingen voor de gemeenteraad. Een geluid dat volgens de partijen hoog nodig is de komende jaren. Jaren waarin de druk op het sociale beleid en de zorg groot zal zijn en er kansen zijn voor een groenere Zuidplas.

Eerste 5 op de lijst

Het team dat zich hiervoor namens de PvdA/GroenLinks hard gaat maken, staat onder aanvoering van Pieter Beeldman uit Moordrecht, een nieuwkomer in de politiek. In de top van de lijst staan ook Johan Helmer (plaats 2, Zevenhuizen), Joke van Gelderen (plaats 3, Nieuwerkerk), Geertien Pols (plaats 4, Oud Verlaat) en de huidige wethouder Arjen Hazelebach (plaats 5, Nieuwerkerk). Het team van PvdA/GroenLinks wil er in ieder geval staan voor degene die het moeilijk kunnen krijgen met veranderingen in de zorg en de sociale zekerheid. Bovendien willen ze een ommekeer bewerkstelligen naar een groenere Zuidplas. Lijsttrekker Beeldman: “juist met dit team kunnen we dat bereiken. De samenwerking tussen onze partijen heeft veel energie gecreëerd en de samenwerking beperkt zich niet tot onze partijen alleen”.

Op 18 januari luidt de lijstcombinatie PvdA/GroenLinks tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst de verkiezingscampagne in en wordt het verkiezingsprogramma gepresenteerd.