Sociaal & Duurzaam

Sociaal & Duurzaam -

Verkiezingsdebat Opmoer, Moerkapelle

 Opmoer, dinsdagavod 13 maart, werd door het bestuur van Opmoer i.s.m. de gemeente een verkiezingsdebat georganiseerd. Naast een debat over drie onderwerpen, t.w.: De ontsluiting van Moerkapelle, integratie van nieuwe inwoners en de toekomst van het Dorpshuis Opmoer werd door alle partijen gereageerd op een aantal vragen uit het publiek. De vragen betroffen de seniorenwoningen, de ouderenzorg en de dorpse verbindingen met de andere dorpen in de gemeente en het omliggende gebied. De debatten werden gevoerd nadat de diverse vertegenwoordigers van de acht partijen zich hebben voorgesteld en kort een toelichting hebben gegeven over hun inzet in relatie tot het dorp Moerkapelle.

De bijdrage van de PvdA/GroenLinks kunt U hieronder nalezen.

IMG_1524  IMG_1525

Goedenavond,

In het verkiezingsprogramma van de PvdA/GroenLinks vindt u in hoofdlijnen:

• Goede zorg voor iedereen

• Huurwoningen voor ieders beurs

• Geen armoede

• Een duurzame en aardgas-loze toekomst, en

• Levendige dorpen, zonder vijfde dorp

Dat betekent niet dat we op meer lokale kwesties geen opinie hebben.

Er wordt volop gebouwd in Moerkapelle waarmee de woningvoorraad in dit dorp met ruim 30% toeneemt.

De PvdA/GroenLinks is van mening dat deze bouw primair ten goede moet komen voor eigen inwoners, waarbij vooral ook huurwoningen voor starters en senioren moeten worden gerealiseerd. Daarnaast zullen deze nieuwe woningen ook woningzoekenden van buiten het dorp aantrekken.

Deze groei heeft de nodige consequenties voor o.a. de verkeersdrukte en verkeersveiligheid, maar ook voor de integratie van de nieuwe inwoners in de dorpse gemeenschap en de bereikbaarheid van de voorzieningen in de Dorpsstraat.

Al lijkt “eerst bewegen dan bouwen” averij te hebben opgelopen, blijft voor onze politieke combinatie dit ook het credo voor de toekomst. Daarbij verdient zeker ook de begaanbaarheid en veiligheid van de wegen voor het fietsverkeer zowel als die voor ouderen de voortdurende aandacht. In dat verband zou o.a. de maximale snelheden voor auto’s in het dorp kunnen worden aangepast.

Om het gebruik van de fiets in het dorp extra te stimuleren zou toch wel wat meer mogen worden geïnvesteerd in het parkeren van de fiets en zou een goede fietsverbinding tussen De Jonge Veenen en het dorpscentrum een extra impuls kunnen geven.

Het jarenlange gedoe over de westelijke ontsluiting van Moerkapelle via de Moerkapelse zijde verdient nu toch echt een definitieve keuze. Natuurlijk is een alternatieve oplossing voor het knelpunt voor de Hollevoeterbrug gecompliceerd en duur. Misschien dat hier de oplossing wel ligt in het opheffen van die versmalling zelf, waarbij dan wel de aantrekkelijkheid van doorgaande verkeerswegen verder zou moeten worden vermindert.

Voor het verlevendigen van het dorp zien wij zeker een rol voor het Dorpshuis Opmoer en het hiervoor gelegen plein. Wij dagen u als gemeenschap van Moerkapelle uit om bijvoorbeeld in de zomermaanden contact- of ontmoetingsmarkten of evenementen te organiseren.

Ten slotte wordt het ons inziens hoog tijd dat het al jaren braakliggende terrein op de hoek van de Moerkapelse Zijde en de Dorpsstraat nu eindelijk een definitieve bestemming krijgt, die past bij de functie van de Dorpsstraat.

 

Dus wat let U, Stem PvdA/GroenLinks….

 Dank U voor de aandacht

 Johan Helmer

Lijsttrekker

 

Verkiezingsdebat Lokaal Ondernemen van het VION

Op donderdagavond 8 maart organiseerde het VION het verkiezingsdebat Lokaal Ondernemen in het Van der Valk Hotel te Nieuwerkerk aan den IJssel. Naast het debat rond een tweetal stellingen werden de politieke partijen ook de mogelijkheid geboden om in een pitch van maximaal 3 minuten hun intenties voor de komende raadsperiode te presenteren. Hieronder leest U de bijdrage van de PvdA/GroenLinks.

Debat lokaal Ondernemen  Pitch

Ik ben U dankbaar dat ik vanavond U onze intenties voor de komende raadsperiode kan presenteren.

Ons verkiezingsprogramma op hoofdlijnen is:

• Goede zorg voor iedereen

• Huurwoningen voor ieders beurs

• Geen armoede

• Een duurzame en aardgas-loze toekomst, en

• Levendige dorpen, zonder vijfde dorp

Dat betekent natuurlijk niet dat we op andere terreinen zoals veiligheid, dienstverlening en het ondernemerschap geen mening hebben. Ook wij vinden goed en vitaal ondernemerschap één van de belangrijkste pijlers voor leefbare gemeenschappen in Zuidplas. Bedrijvigheid is goed voor onze economie, biedt arbeid en vergroot de levendigheid van de dorpen

Met vitaal ondernemerschap ontstaan kansen voor werkzoekenden. Wij verwachten dat U als werkgever meewerkt om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek aan te bieden.

Voor u als ondernemers is een innovatieve en duurzame toekomst van belang. Dit is belangrijk om kosten te verlagen en voor ons milieu. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas moeten we gezamenlijk afbouwen. Uw ondernemerschap kan daarbij als vliegwiel werken bij invoering van innovatieve oplossingen in deze snel groeiende markt.

Maar natuurlijk, U mag ook wat van de politiek verwachten.

Zoals het verminderen van regels onder het mom van “regels, als het niet anders kan”. De invoering van de Omgevingswet zal U en ons daarbij helpen, maar verwacht wel dat u vanuit de eigen kracht overeenstemming vindt met uw omgeving.

Zuidplas kent een groot aantal Zelfstandigen Zonder Personeel. Wij denken dat deze groep ondernemers verenigd in de ondernemersvereniging ZZP-Zuidplas mogelijk wat extra gemeentelijke support zou kunnen gebruiken, zoals bij organisatie van contact of ontmoetingsbijeenkomsten.

Tenslotte zien wij een goede ontsluiting van de dorpen en goede verbindingen van buitenwijken met de dorpscentra’s van belang voor de vitaliteit van uw ondernemerschap. Alle knelpunten hierin kunnen echter niet altijd direct worden opgelost. Het blijft dan ook noodzakelijk dat in het regelmatige contact tussen ondernemers en de gemeente de dorpse ontsluiting en verbindingen worden geagendeerd en er samen naar oplossingen wordt gezocht. Al lijkt “eerst bewegen dan bouwen” averij te hebben opgelopen, blijft voor onze politieke combinatie dit het credo voor de toekomst.

Dus wat let U, Stem PvdA/GroenLinks….

Ik dank U voor de aandacht

 J. (Johan) Helmer

 

Zuidplas met verkiezingsposter landelijk in de TOP 5

 

Na het campagnefilmpje van ChristenUnie/SGP, dat bij Jinek bij de beste 10 kwam, is Zuidplas ook bij de verkiezingsposters landelijk in de top 5 gekomen. PvdA/GroenLinks dingt met ‘net ff anders’ mee naar de titel ‘beste poster van Nederland’. Lijsttrekker Johan Helmer is trotst dat de poster met de rood-groene zebra door de jury zo gewaardeerd wordt. Die zebra staat volgens Helmer symbool voor de eigenwijze, vrolijke manier waarop de partij in Zuidplas al vier jaar bezig is. “Op zaterdagen gingen we bij de winkelcentra met inwoners in gesprek. De punten die we daar hoorden, hebben we vertaald in constructieve voorstellen in de raad.”

A2 PvdAGroenLinks zebra's 4

De poster lag al even klaar. Pieter Beeldman, de ontwerper, werd voor de poster geïnspireerd door de plannen voor het gemeentehuis. “In die periode dachten andere partijen meteen aan nieuwbouw, terwijl wij met een plan kwamen voor het beter benutten van het bestaande gebouw. Kennelijk denken we toch net ff anders”.

 Iedereen die de poster waardeert kan op de website van VNG (Stem op de verkiezingsposter) zijn stem uitbrengen.

STEM twee keer; eerst op onze poster en op 21 maart op lijst 6! 

PvdA/GroenLinks plaatst fietsenrek terug

De actie tegen de verplaatste fietsenrekken afgelopen zaterdag bij de Smidse in Moordrecht heeft veel bijval gekregen van winkelende inwoners. Bij de actie plaatste PvdA/GroenLinks, samen met de Fietsersbond, een fietsenrek symbolisch terug op de oude plek voor de Albert Heijn. Raadslid Pieter Beeldman kreeg veel reacties van inwoners die aangaven het verplaatsen van de rekken niet te begrijpen. “Moordrechters geven aan dat de verplaatsing niets heeft opgelost, terwijl het er wel veel rommeliger op wordt nu de fietsen kriskras geparkeerd worden. Fietsers vinden het prettiger om de fiets voor de winkel te kunnen zetten en dat gaat al jarenlang goed. En we willen juist stimuleren dat mensen op de fiets gaan binnen en tussen de dorpen”. 

IMG_5471

Frans Peelen (Fietsersbond) en Pieter Beeldman zetten als eersten hun fiets in het rek


IMG_5455

Plaatsing nieuw fietsenrek

Beeldman stoorde zich ook aan de bagatelliserende antwoorden van het college van Burgemeester en Wethouders op vragen hierover. Zij deden de vragen af met de opmerking dat winkelende fietsers maximaal 10 meter extra moeten lopen. Op het verzoek om deze feiten samen te checken ging het college niet in. Die factcheck deed PvdA/GroenLinks zaterdag daarom zelf maar. Het bleek dat de werkelijke afstand 2 tot 9 keer langer is dan het college heeft aangegeven, afhankelijk van de drukte en het gebruik van een winkelwagen. “Ik zou het prettig vinden als het college ons in de toekomst wel feitelijke juist informeert” aldus Beeldman. Hij heeft voor de raadsvergadering van 6 maart een motie ingediend om in overleg met alle betrokkenen de verplaatsing van de fietsenrekken te heroverwegen en naar de oude situatie terug te brengen.

IMG_5477

Johan Helmer doet de factcheck

Start campagne, publicatie verkiezingsprogramma

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van PvdA/GroenLinks heeft lijsttrekker Johan Helmer het startsein voor de verkiezingscampagne gegeven. Hij keek terug op de succesvolle eerste raadsperiode van de combinatie van beide partijen. Vooruitkijkend ziet Helmer een nieuw team dat de komende raadsperiode kundig en met volle kracht het zo specifieke groen getinte sociaal democratische geluid zal laten horen. 

Nieuwjaarsspeech Johan Helmer

PvdA/GroenLinks zal de campagne ingaan met opnieuw een breed sociaal en duurzaam programma. 

 IMG_0344

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Nieuw is dat hierin zo veel mogelijk die punten beschreven zijn waarin PvdA/GroenLinks zich zal onderscheiden van andere partijen. Tijdens de campagne zullen twee speerpunten extra belicht worden; het behoud van de open, groene Zuidplaspolder (geen vijfde dorp) en de aanpak van de armoede in Zuidplas (iedereen doet mee).

Naast Helmer wordt de top van de lijst gevormd door Martin Damen, Jacques Bovens en Marieke Schuurman. De volledige kandidatenlijst is hier te vinden

kandidatenlijst 2018-2022

 

PvdA/GroenLinks beraadt zich op “achtergehouden rapport”

Naar aanleiding van de publicatie van GouweIJsselnieuws over het “achtergehouden rapport” woningbehoefte van Questan, van zaterdag 6 januari 2018.

PvdA/GroenLinks heeft met grote verbazing kennis genomen van de informatienota over het rapport over woningbehoefte van Questan. Hierin wordt de gemeente afgeraden meer dan 2150 nieuwe koopwoningen te bouwen. Het rapport is een dag na de raadsbehandeling over de grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder naar de gemeenteraad gestuurd. Deze informatie was toen al twee weken beschikbaar. De fractie beraadt zich nog over de te nemen stappen en wil snel in overleg met andere fracties over de vraag hoe dit moeten worden uitgezocht en geagendeerd. 

Schermafbeelding 2017-12-16 om 11.02.21

 

Fractievoorzitter Johan Helmer vindt dat de gemeenteraad hierover voorafgaand aan het raadsdebat geïnformeerd had moeten worden. “Het was er. Het is zeer relevant. Dus we hadden het moeten hebben”. “De maximaal 2150 koopwoningen tot 2030, staan in geen verhouding tot de bouw van totaal 9000 woningen waartoe de meerderheid van de raad op 19 december heeft besloten”. De fractie van PvdA/GroenLinks heeft tegen dit plan gestemd en wilde de ambitie beperken tot het eerder door de provincie geaccepteerde startpakket van 7000 woningen. “Met deze informatie kun je zelfs bij dat aantal vraagtekens zetten”.

Bijzonder is dat fractiegenoot Pieter Beeldman tijdens dat debat op 19 december nog gevraagd heeft om zorgvuldigheid en om niet dezelfde avond tot besluitvorming over te gaan. Dat werd resoluut afgewezen omdat alles wel duidelijk was. “Het is klip en klaar dat  het college toen al wist dat dit rapport de dag na de raadsbehandeling aan de raad gestuurd zou worden”.

In het rapport van Questan wordt ook gewaarschuwd dat realisatie van een te groot aantal woningen tot problemen kan leiden bij de verkoop van bestaande woningen; “langere verkooptijden en prijsdemping”. Ofwel, bij een grotere ambitie wordt gebouwd voor leegstand in de dorpen.

Voor Helmer is dit opnieuw een bewijs dat de besluitvorming over deze grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder er onverantwoord snel doorheen gedrukt is. “Dat gaat niet alleen om het risico van het instorten van de lokale woningmarkt. Het kostbare open en groene middengebied wordt volgebouwd. Het gebied is slecht met OV en auto te ontsluiten en het plan heeft een negatief saldo van 64 miljoen euro. Daardoor neemt de schuld van de gemeente alleen maar toe. Het is dan ook te hopen dat de provincie het bid van 9000 woningen resoluut naar de prullenmand verwijst”.

Vijfde dorp gaat Zuidplas veel geld kosten

Het besluit dat de gemeenteraad van Zuidplas heeft genomen om een nieuw dorp ter grootte van Moordrecht in het open en groene middengebied te bouwen, gaat Zuidplas veel geld en groene weidse open ruimte kosten. Dat is de Schermafbeelding 2017-12-16 om 11.02.21

conclusie van Johan Helmer van PvdA/GroenLinks. “Dit is opnieuw geld gooien in de bodemloze put, die de Zuidplaspolder heet. Het college heeft berekend dat het bouwen van dit dorp netto een negatief saldo heeft van 64 miljoen euro. Er moet dus geld bij. En dan zijn daar alle risico’s en de kosten van een goede inpassing met natuur nog niet bij gerekend”. De nu gekozen opgave van 4000 woningen in het middengebied is een fractie van de opgave voor heel Zuid-Holland (230.000), maar heeft een grote impact op het gebied. 

Helmer begrijpt dan ook niets van dit besluit. “Woningbouw in het middengebied is niet nodig. De eigen woningbehoefte kan, inclusief een regionale bouwopgave, in en aan de bestaande dorpen worden gerealiseerd”. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven de bovenregionale behoefte hoofdzakelijk  binnenstedelijk te willen oplossen en het bebouwen van groene polders zo veel als mogelijk te willen vermijden. PvdA/GroenLinks ziet dit dan ook als de kans om het gebied tussen de dorpen open te houden. “Ook is nu al duidelijk dat dit dorp met OV slecht ontsloten kan worden en de omringende weginfrastructuur het ook niet aan kan. De meerderheid van de raad besloot echter dat een nieuw (vijfde) dorp er toch moet komen”. Het positieve aan dat besluit is dat nu ook de provincie kleur moet gaan bekennen over de door hun gewenste ontwikkelingvan de Zuidplaspolder op afzienbaar termijn. “Maar dat had ook in een constructief gesprek gekund, zonder de polder vol te bouwen”.

Vier redenen om woningbouwopgave Zuidplas te beperken (video)

Bij de gemeenteraad van 19 december heeft PvdA/GroenLinks aangegeven dat het vanuit vier invalshoeken slecht is voor Zuidplas om een te grote woningbouwopgave te realiseren (meer dan 7000) . In de onderstaande video wordt dat door Johan Helmer toegelicht. 

De vier redenen

beeld ontwikkeling zuidplaspolder 4c1

Woningbehoefte

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant woningbehoefte

De eigen woningbehoefte van Zuidplas voor de komende decennia bedraagt veel minder dan  het eerder afgesproken pakket van 7000 (tussen de 2000 en 4000 voor de komende 20 jaar). Een bovenregionale vraag ligt niet voor de hand, omdat de provincie Zuid-Holland kiest voor bouwen in de stedelijke gebieden en (nog) niet in de open polder. Er is dus geen probleem als Zuidplas bovenop de eigen behoefte niet meer dan enkele duizenden woningen bouwt. 

Omgeving

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant omgeving

Bouwen in het open gebied van de Zuidplaspolder (vijfde dorp) heeft veel nadelen. Voor het huidige voorstel van het college zijn nog heel veel aspecten niet onderzocht. Wel is duidelijk dat een goede bereikbaarheid slecht te realiseren is. Daarnaast  is het een grote aanslag op de hoeveelheid open akkers en weiden, inclusief de daar aanwezige natuur. De kwalitatieve uitgangspunten die het college aangeeft lijken mooi. Echter uit antwoorden op onze vragen blijkt dat deze uitgangspunten boterzacht zijn en er geen dekking voor is. Ze lijken vooral bedoeld om dit plan er nu doorheen te halen en de kans is groot dat deze straks als niet betaalbaar ter zijde worden geschoven.

Financieel

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant geld

De grote bouwopgave die het college wil,  lijkt financieel positief. Dit is echter op basis van zeer globale ramingen en met weglaten van belangrijke grote kostenposten (zoals bijvoorbeeld 300 miljoen euro voor de natuurontwikkeling in het plan). Ook is er geen risicoanalyse gemaakt. Wat ons betreft stappen we niet opnieuw in de valkuil van het doen van grote investeringen, waarbij we uiteindelijk achterblijven met schulden, omdat het toch wat tegenzat. 

Samenwerking

beeld ontwikkeling zuidplaspolder kwandrant samenwerking

De situatie is anders dan tien jaar geleden. Toen wilden Rijk, provincie en Rotterdam grote woningbouw in de Zuidplaspolder. Nu hoeft grote woningbouw in Zuidplas voor hen niet meer. Hun motto is eerst bouwen in de stedelijke gebieden en proberen de open groene ruimte te ontzien. Dat lijkt ons ook. Het college wil echter wel snel en veel bouwen, omdat ze bang is dat Zuidplas anders een restpost wordt van Rotterdam en de Provincie. Dit is gebaseerd op angst en wantrouwen, en kan er toe leiden dat Zuidplas straks alleen verantwoordelijk is voor de uitbreiding. Daarmee trekt Zuidplas de risico’s van grote investeringen in voorzieningen, bereikbaarheid en groen naar zich toe. Wat ons betreft gaat Zuidplas de samenwerking aan met Provincie en Rotterdam gericht op het verminderen van eventuele nadelen die minder woningbouw heeft voor Zuidplas. 

Video “vier reden om niet meer dan 7000 woningen te willen bouwen”

Hieronder de toelichting Johan Helmer, die niet bij de raad aanwezig kon zijn.